Per una educació pública, democràtica i equitativa. Demanem un creixement sostingut del pressupost educatiu que permeti atendre tot l’alumnat. 

 Xerrades informatives Concurs de Trasllats: L'HOSPITALETTERRASSAIGUALADA,COMARQUES DE GIRONA, MOLLETGRANOLLERS

Aplicació per calcular els increments del 2018

USTEC·STEs ha decidit no participar a la comissió del seguiment del Decret de Provisió i Perfils

PUBLICAT EL DECRET LLEI QUE PERMET COBRAR EL 100% DE LES RETRIBUCIONS EN CAS DE BAIXA PER MALALTIA.

http://www.sindicat.net/retribucions/nomina/

Aplicació a les properes nòmines dels increments retributius

Nota informativa sobre l'exempció de l'IRPF al permís de maternitat

MESA SECTORIAL: 17 D'OCTUBRE. Concurs de trasllats, Oferta pública d'ocupació, centres de màxima complexitat.
CONCURS DE TRASLLATS CURS 18-19 BOE: Orden EFP/1015/2018, de 1 de octubre, por la que se establecen las normas procedimentales aplicables a los concursos de traslados de ámbito estatal, que deben convocarse durante el curso 2018/2019, para personal funcionario de los Cuerpos docentes contemplados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.

Horari d'atenció les diferents seus d'USTEC·STEs:
Juny: Fins les 14 hores / De l'1 al 27 de Juliol: de 10 a 13 hores

Proves de capacitació per l'ensenyament en valencià i proves de mestre de valencià
Informació sobre el cobrament del juliol professorat substitut/ta

CARTA OBERTA A JOSEP BARGALLÓ

Criteris generals i procediment per a la confecció de plantilles dels instituts
Adjudicacions d'estiu Curs 2018-2019

Xerrades informatives adjudicacions estiu curs 18-19Barcelona, MataróVilanova, Vilafranca, PremiàSabadell,Terrassa, Calella, Badalona, Berga, Solsona, GranollersGirona ciutat i comarques
Contra la precarietat i la repressió aquest 1 de maig aixequem el sindicalisme combatiu.

Resum mesa sectorial 18 d'abril 2018.
Convocatòria per formar part de la llista d'aspirants per cobrir places vacants o substitucions en règim d'interinitat en centres docents públics municipals
Convocatòria per formar part de les llistes d’aspirants per cobrir places vacants o substitucions en règim d’interinitat al Grau universitari en Arts i Disseny impartit a l’Escola Massana
Convocatòria d’ampliació d’especialitats per a persones que estan a la borsa de personal docent municipal i tenen dies de serveis prestats
L'escola no té por. Manifestació 17 de març
USTEC-STES (IAC), STEI – Intersindical i STEPV per la immersió lingüística

Manifest d'USTEC-STEs (IAC) a favor de la immersió lingüística com a eix vertebrador d'una escola no segregadora

No a la doble segregació: Ni casella ni concerts
Suport de L'STEI INTERSINDICAL a la immersió lingüística i a la feina dels docents de Catalunya 
Somescola rebutja tot atac que posi en perill la immersió lingüística a Catalunya

Comunicat del Departament d'ensenyament sobre l'abonament de l'últim tram, (20,77%) de la paga extraordinària del 2012.

DOGC: RES ENS/177/2018, de 7 de febrer, per la qual s'aproven les directrius per dur a terme la prova d'avaluació de 6è dl'educació primària i es convoca la prova per al curs 17-18.

 Resum Mesa Tècnica del 31 de gener de futures oposicions 

Comunicat USTEC·STEs (IAC) sobre la prova de compretències bàsiques de 4t d'ESO

Real Decreto 1041/2017, de 22 de diciembre, por el que se fijan las exigencias mínimas del nivel básico a efectos de certificación, se establece el currículo básico de los niveles Intermedio B1, Intermedio B2, Avanzado C1, y Avanzado C2, de las Enseñanzas de idiomas de régimen especial reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se establecen las equivalencias entre las Enseñanzas de idiomas de régimen especial reguladas en diversos planes de estudios y las de este real decreto.

8 M vaga feminista. No parem, fem vaga de 24 hores
Accés a la borsa de treball de personal interí docent de les persones aprovades, no seleccionades, en el procediment selectiu d'accés als cossos docents. Termini de presentació de la documentació: del 21 d'abril al 3 de maig de 2021
Ciutat Comarques Baix Llob Vallès Oc Mar Vall Or Cat Central Girona Lleida Tarragona Terres Ebre
DATA 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021 21/04/2021
EES 106.727 200.486 202.484 89.864
INF 35.001 90.985 91.439 93.793 87.750 90.695 89.395 63.706 62.157 36.291
PAN 100.931 102.438 109.364 103.285 112.872 35.006 101.380 102.485
PEF 105.358 109.005 106.902 33.446 105.957 204.721 107.939
PMU 102.780 109.782 37.065 112.988 106.066 101.575
PRI 91.240 104.826 108.952 109.729 109.495 109.851 112.947 93.970 101.191 30.205
505 101.931 91.979
508 31.763 80.061
511 204.438
512 104.353 101.832
517 103.005
518 66.697
604 39.989
609 35.234
618 42.307
620 34.928
622 106.330
625 89.120 102.205
627 93.586
AN 65.763 101.605 101.168 38.993 93.056 39.842 104.297 65.144 27.875
CLA 111.954 41.745
CN 94.123 108.502 83.480 103.384 41.381 20.824 88.627 67.221
DI 42.334 30.579 87.442 92.251 105.076 105.797
EF 64.788 64.252 55.230 63.744
FI 29.836
FQ 90.697 100.412 106.114 110.057 89.225
FR 66.200 111.514 100.829
GE 82.512 42.825 61.723 103.706 93.965 62.318 61.811 62.577
LC 105.461 100.824 39.929 107.720 102.873 41.423
LE 88.647 111.057 103.460 87.466 90.714 112.762 111.781
MA 17.347 107.378 106.308 201.683 90.939 103.033 93.582 24.914
MU 36.732 28.402 111.604 88.931 104.066
PSI 42.677 36.976 93.860 88.409 106.782 105.125 104.006
TEC 38.161 103.620 108.523 201.944 93.730 109.196 103.692 67.320
24/4/21Caravana cotxes TE
Número de visites avui: 3176