Les biblioteques públiques augmenten la seva col·lecció digital per fer front a l'increment de la demanda

El confinament posa a prova el sistema educatiu (07/04/2020). El diari de l'Educació
Nou calendari de la convocatòria d'oposicions docents 2019-2020

Criteris per al desenvolupament de l’acció educativa i l’avaluació dels alumnes en els centres on s’imparteixen els ensenyaments del segon cicle d’educació infantil, primària, secundària obligatòria, batxillerat i formació d’adults, davant la prolongació del període de confinament pel Covid19.

Proposta de formació per al personal laboral

Educació estableix els criteris per a les pràctiques a les empreses de l'alumnat de formació professional

Docentes piden que el tercer trimestre no sea evaluable: El sindicato docente UstecStes ha reclamado este jueves a la Conselleria de Educación de la Generalitat que el tercer trimestre no sea evaluable --con la excepción de segundo de Bachillerato--, y que se ponga a disposición de los docentes recursos formativos y garantizar la conciliación de la vida familiar y laboral.(02/04/2020) CatalunyaPress

RESOLUCIÓ EDU/792/2020, de 23 de març, relativa a l'extinció progressiva del Programa experimental de suport a la certificació dels coneixements de llengües estrangeres en determinats ensenyaments, i a la publicitat dels centres que en formen part en el curs acadèmic 2019-2020.

COMUNICAT SOBRE OPOSICIONS DESPRÉS DE LA REUNIÓ DE DIMECRES 1 D’ABRIL ENTRE SINDICATS I ADMINISTRACIÓ

- Les oposicions de mestres i professors es faran entre el setembre i el desembre: USTEC-STEs critica el nou calendari i defensa l’opció del concurs de mèrits o l’ajornament fins al 2021 (01/04/2020) El Punt Avui
- Las oposiciones docentes en Catalunya se harán entre septiembre y diciembre. (01/04/2020). Europa Press
VALORACIÓ DE LA REUNIÓ ENTRE DEPARTAMENT I SINDICATS SOBRE OPOSICIONS 2020

«El matí a Ràdio 4»: entrevista a Ramon Font (portaveu nacional d'USTEC·STEs)
 

MUFACE - Farmàcia i Creu Roja: medicaments a domicili

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/790/2020, de 24 de març, per la qual es determina el preu màxim de la prestació del servei escolar de menjador dels centres educatius de titularitat del Departament d'Educació per al curs 2020-2021 i el preu de l'ajut individual de menjador escolar per a l'alumnat escolaritzat fora del seu municipi de residència en centres educatius privats concertats i municipals, d'acord amb la planificació feta al mapa escolar per al curs escolar 2020-2021.
Per la consolidació real del personal interí docent i laboral!

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/772/2020, de 24 de març, per la qual es crea el Programa d'innovació pedagògica d'acceleració de la transformació educativa.
BOE:  Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19.

Criteris de Salut per a les baixes (IT) Per a una baixa no cal anar al CAP - Canal Salut
MUFACE - RECEPTES!  Mentre duri l'estat d'alarma, es pot anar directament a la farmàcia per adquirir els medicaments amb recepta
Per a més informació podeu accedir al següent enllaç

DOGC: CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució EDU/196/2020, de 28 de gener, d'assignació de destinació definitiva de funcionaris docents (DOGC núm. 8057, de 5.2.2020).

Confinament total amb garanties socials, ja!
 

El Ministeri d'Educació i Formació Professional (MEFP) i el Ministeri d'Universitats han acordat avui, junt amb les Comunitats Autònomes, que la prova d'Evaluació de Batxillerat per a  l'accés a la Universitat (EBAU) es celebri entre el 22 de juny i el 10 de juliol en convocatòria ordinària i abans del 10 de setembre en convocatòria extraordinària

Podeu consultar a l'ATRI la nòmina del mes de març

Nota informativa sobre la suspensió o la interrupció del gaudiment dels permisos, les llicències, les vacances i les reduccions de jornada, del personal docent, amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2

Petició unitària de convocatòria de Mesa Sectorial: accés a l'educació pública i condicions laborals del professorat

Pla de xoc social

USTEC·STEs (IAC)  darrer full informatiu
Declaración del sindicalismo alternativo de los pueblos ante la crisis del coronavirus

Mesures excepcionals i recomanacions per garantir l’alimentació infantil en casos de vulnerabilitat social en relació al COVID-19

Orientacions - FP - Règim especial - Ensenyaments artístics
Substitucions durant el confinament i oposicions: resposta de l’Administració a algunes de les qüestions plantejades per USTEC·STEs (IAC)

Convocatòria del concurs-oposició per a l’accés a la categoria professional de Tècnic Especialista d'Educació Infantil (TEII)
Substitucions i confinament: una excusa per retallar drets?
Modificació de dades de la borsa de treball docent. Accés a l'aplicatiu
Del 23 al 30 de març de 2020

USTEC·STEs (IAC) darrers fulls informatius
 
Preguntes freqüents: atur, tràmits per permisos (personal docent). Actualitzat 19/03/2020

L'Executiu suspèn tots els procediments i tràmits administratius que són de la seva competència (Dijous, 19 de març de 2020)
Les oposicions per accedir als cossos docents, l’accés a la borsa de treball o la sol·licitud de títols i certificats en són un exemple

Televisió de Catalunya i Catalunya Ràdio col·laboren amb el Departament d'Educació amb propostes d'aprenentatge per als alumnes
USTEC·STEs (IAC) EXIGEIX A L’ADMINISTRACIÓ LA PROTECCIÓ LABORAL DEL PERSONAL DOCENT I LABORAL INTERÍ I SUBSTITUT

La periodista Rosa de Diego entrevista a «El matí a Ràdio 4» Ramon Font (portaveu nacional d'USTEC·STEs)
PER UN ENSENYAMENT PÚBLIC I DE QUALITAT (MALGRAT EL CORONAVIRUS)

Comunicat IAC: Sobre les mesures econòmiques i socials anunciades pel Gobierno. Salvem els mercats? Salvem els rics??#Remember2008

S'ajorna la preinscripció escolar fins que es pugui dur a terme en condicions de normalitat

Preguntes sobre les restriccions d'activitats pel COVID-19 a Catalunya (versió 17/03/2020 20:00h)
 
MODIFICACIÓ DE CRITERIS PER GESTIONAR LA BORSA DE PERSONAL DOCENT PER AL CURS 2019-2020
RESOLUCIÓ de modificació de la Resolució d’11 de juliol de 2019, del director general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual s’estableixen els criteris per gestionar la borsa de treball de personal docent per al curs 2019-2020

Per l'actual situació d'emergència, a partir del 17 de març totes les oficines d’atenció ciutadana i els registres de la Generalitat estan tancats.
Actualització del calendari de les oposicions de cuina sense determinar data ateses les circumstàncies actuals.
Número de visites avui: 75