PLA DE FORMACIÓ 2020 DEL PERSONAL LABORAL DEL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ

Hi ha tres períodes per sol·licitar i desenvolupar les activitats de formació del Pla:

Primer període

  • Peticions: del 17 desembre de 2019 al 20 de gener de 2020
  • Realització dels cursos: del 15 de febrer al 31 de maig de 2020

Segon període

  • Peticions: del 21 d’abril al 4 de maig de 2020
  • Realització dels cursos: de l’1 de juny al 31 de juliol de 2020

Tercer període

  • Peticions: del 16 al 29 de juny de 2020
  • Realització dels cursos: de l’1 de setembre al 20 de novembre de 2020

Número de visites avui: -