El Departament d’Educació no actua en casos d’assetjament laboral

El cap de la inspecció ignora els informes elaborats per una comissió de Funció Pública i evita expedientar un director.


El curs passat, 3 treballadors/es van denunciar davant Funció Pública assetjament laboral per part del director del seu centre. Una comissió formada per personal tècnic de l’especialitat d’ergonomia i psicosociologia aplicada i personal sanitari va investigar els fets i va emetre un informe on s’evidenciava que el denunciat havia participat en accions, sostingudes en el temps i dirigides cap als docents i personal laboral, susceptibles de ser tipificades com a faltes greus o molt greus.

 
Malgrat les recomanacions de la comissió d’investigació d'incoar un expedient disciplinari per la constatació d’actuacions hostils sistemàtiques i dirigides d’assetjament psicològic, el secretari general d’Educació va instruir una informació reservada que va concloure en dues faltes lleus que van prescriure al cap de sis mesos.

 
Davant aquests fets, els sindicats sotasignants manifestem la nostra indignació per la impunitat davant les pràctiques d’alguns càrrecs directius i denunciem la inoperància del sistema que deixa indefenses les víctimes als centres educatius.

 

Exigim, per tant, l'aplicació de mesures disciplinàries acords a la Resolució de Funció Publica, la impugnació de la resolució del Departament i una revisió dels protocols d’assetjament, per tal de garantir l’aplicació de mesures disciplinàries que acabin amb la impunitat i els amiguismes.

 

USTEC-STES, CCOO, CGT, INTERSINDICAL-CSC, ASPEPC-SPS, UGT, ANPE

Número de visites avui: -