MUFACE - CANVI D'ENTITAT AL GENER

CANVI ORDINARI

Durant els mesos de gener i juny, els mutualistes i els beneficiaris amb document assimilat al d'afiliació, que estiguin adscrits als Serveis Públics de Salut o a les Entitats d'Assegurança d'Assistència Sanitària, poden sol·licitar el canvi d'entitat per una sola vegada en cada període ordinari de canvi. En aquest enllaç hi trobareu més informació.

Només s'admetrà una sol·licitud de canvi en cada període ordinari. Els i les titulars que no sol·licitin canvi continuaran a la mateixa entitat a què estiguin adscrits a 31 de desembre o, si escau, a 31 de maig de cada any.  
 

Número de visites avui: -