RESUM DE LA NOVA CONVOCATÒRIA D’OPOSICIONS 2020: TOTES LES NOVETATS
USTEC·STEs hem aconseguit garantir, per primera vegada, el dret a la lactància materna en un procediment selectiu!

RESUM DE LA NOVA CONVOCATÒRIA D’OPOSICIONS 2020: TOTES LES NOVETATS
USTEC·STEs hem aconseguit garantir el dret a la lactància materna en un procediment selectiu!

Davant de la convocatòria de la primera mesa per negociar les oposicions 2020 durant l’última setmana de desembre, hem vist com una vegada més el Departament d'Educació considera el pas de la normativa per mesa sectorial simplement una formalitat. USTEC·STEs (IAC) hem estat molt combatives i hem exigit la negociació amb el temps suficient, aconseguint que l’administració convoqués una segona mesa per valorar totes les propostes aportades. Rebutgem frontalment que les Meses de Negociació, es converteixin en eines exclusivament de transmissió d’informació.

Tot i això, la proposta de resolució segueix potenciant un sistema de concurs-oposició que considerem nefast, decepcionant i poc transparent per a les persones opositores i per a l’educació pública, ja que deixa de banda l’experiència de molts treballadors i treballadores que porten molts anys al departament, i que ja han estat extensament avaluats.

El nostre posicionament és clar:

1. Demanem que s’apliqui la moció aprovada pel Parlament el 30 maig de 2019, 89/XII, que preveu, en la línia que sempre ha portat USTEC·STEs un concurs de mèrits que garanteixi una consolidació i estabilització del professorat interí: l´aplicació de l´article 61.6 EBEP i de la Disposició Transitòria quarta EBEP.

2. Després de tres anys seguits de concurs - oposició constatem el poc interès per part de l’administració per tal de fer una avaluació conjunta, amb disposició de totes les dades, que impliqui una millora i negociació real amb el sindicat majoritari de l´ensenyament públic.

3. A més tampoc veiem voluntat per negociar un pacte d’estabilitat pel personal interí. USTEC·STEs va presentar una proposta tècnica (pacte d’estabilitat) en el seu moment i a hores d’ara encara desconeixem la proposta de l’administració.

4. Seguim constatant un enduriment de les proves a cada convocatòria: es mantenen les quatre proves eliminatòries, es perd temps de defensa de la programació i en la unitat didàctica,...

5. USTEC·STEs (IAC) rebutgem completament l’endarreriment en els nomenaments com a funcionari en pràctiques a 1 de setembre de 2021 i del nomenament de funcionariat de carrera a 1 de setembre de 2022, ja que creiem que és possible acabar el procés de concurs-oposició a 31 de juliol com s’ha fet sempre.

Terminis previstos

 • Publicació al DOGC: el 14 o 15 de gener de 2020

 • Termini de presentació de sol·licituds: del 16 de gener al 4 de febrer de 2020 (s'estableix el mateix termini també per a la participació voluntària com a membre dels tribunals)

 • Llista provisional d'admesos i exclosos: a principis de març de 2020 S'obrirà un termini de 10 dies hàbils per esmenar el motiu de l'exclusió.

 • Llista definitiva d’admesos i exclosos: com a molt tard a principis de juny de 2020.

 • L’acte de presentació: dissabte 13 de juny de 2020. El dia anterior hi haurà la prova de llengua a qui li calgui.

 

NOVETATS MÉS RELLEVANTS:

 • USTEC·STEs hem aconseguit que s’inclogui dins la normativa d’oposicions que es garanteixi el dret a la lactància materna. És la primera vegada que aquest dret queda explícit en un document que regula un procediment selectiu. Aquest dret es concreta a poder dur a terme les proves amb la possibilitat de sortir a alletar, recuperant el temps invertit en aquesta acció. Això ha de suposar un precedent per a tots els processos selectius i és clarament una victòria del moviment sindical feminista que interpel·la les institucions.

 • S’ha inclòs un apartat específic per donar sortida a la situació de vulneració que tenien les dones embarassades quan els coincidia la data de part amb la realització de les proves.

 • Canvi en la prova del supòsit pràctic. Es farà lectura davant del tribunal, amb un temps màxim de 20 min, i el tribunal podrà fer preguntes a l’aspirant en un temps màxim de 10 min.

 • Es continua apostant per que el procediment comenci amb la defensa de la programació i la unitat didàctica, canvi ja iniciat el curs passat recollint la proposta d’USTEC·STEs.

 • Publicitat dels criteris i pautes de correcció amb una setmana d’anterioritat, a petició d’USTEC·STEs: es publicaran amb 3 setmanes d’antelació.

 • En aquesta convocatòria també hi haurà Adquisició de Noves Especialitats, accés a cos superior i accés al cos de mateix grup i complement de destinació.

En conclusió, tot i algunes novetats aconseguides per USTEC·STEs, no estem d’acord amb l’esborrany presentat ja que més enllà de qüestionaments tècnics, no és el nostre model d’accés a la funció Pública ja que no assegura la consolidació i estabilització del col·lectiu interí.

Us recordem que USTEC·STEs organitzarà assessoraments específics per a l’afiliació. Tant bon punt es publiqui la convocatòria, com hem fet els anys anteriors, es realitzaran unes SESSIONS d'ASSESSORAMENT per orientar el procediment. S’informarà per correu electrònic a l’afiliació.

 

Número de visites avui: -