Departament


Portal de centre - EACAT - Millores en el formulari de tramesa genèrica

Portal de centre - Nou portal temàtic per a la tria d'estudis

Portal de centre - Oberta nova convocatòria del programa Erasmus + 2021 

El 2 d'abril entra en vigor la totalitat de la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPACAP) i de la Llei 40/2015, de 1 de octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, en allò relacionat amb l’actuació i el funcionament electrònic del sector públic.

Podeu consultar a l'ATRI la nòmina del mes de març

Accés a Portal de centre - Dades obertes sobre l'oferta educativa dels estudis obligatoris per al curs 2021-2022

Convocatòria per participar als programes d’innovació pedagògica. El termini de presentació de les sol·licituds per participar en qualsevol dels programes d’innovació és fins al dia 12 de maig de 2021.
Més informació a Portal de centre

Concurs de trasllats - Publicació de la llista amb l'adjudicació provisional dels Cossos de mestres
Termini de presentació de reclamacions i desistiments: del 12 al 25 de març. Més informació

Concurs de trasllats - Incidència en la resolució provisional dels cossos d'ensenyaments secundaris. Portal de centre 
El problema afecta a les persones que han sol·licitat llocs de treball al País Valencià i no han obtingut destinació.
S'han realitzat les gestions corresponents amb el Ministeri, de manera que aquesta incidència es resolgui per a l'adjudicació definitiva. S’informarà a les persones afectades perquè, si ho creuen necessari, presentin la corresponent reclamació en el terminis establerts, és a dir, fins al 18 de març, inclòs.

Concurs de trasllats - Publicació de la llista amb l'adjudicació provisional dels Cossos de secundària i d'Inspecció d'Educació. Termini de presentació de reclamacions i desistiments: del 5 al 18 de març de 2021

El Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública ha posat en marxa el nou web d’Administració digital. Més informació a Portal de Centre

Sol·licitud de participació en els tribunals d'oposició corresponen a la convocatòria de concurs oposició 2021: Del 8 de febrer fins al dia 1 de març. Més informació i accés a la sol·licitud a Portal de Centre (Persones > Concursos i oposicions > Tribunals d'oposicions)

Avaluació per al reconeixement d'estadis. El termini per a la presentació de sol·licituds finalitza el dia 1 de març de 2021
Més informació 

Podeu consultar a l'ATRI la nòmina del mes de febrer

Portal de centre - Nou web per a la preinscripció en línia 
Indicacions per a la vacunació del personal dels centres educatius (16/02/21) 
En el Portal de centre trobareu les preguntes més freqüents en relació als següents àmbits:  Accés / Organització / Espais / Mesures de protecció, seguretat i salut / Transport escolar i activitats fora del centre / Gestió de casos covid-19 / Activitats extraescolars i altres activitats / Centres d'educació especial / Restriccions en determinats ensenyaments/ Àmbit docent / Jornades de portes obertes

S'ha publicat la llista de participants amb la puntuació del concurs general de trasllats.Termini de presentació de reclamacions: del 3 al 5 de febrer
Enllaç a l'aplicatiu amb el codi d'usuari GICAR (ATRI) / Accés a l'aplicatiu amb el codi d'usuari temporal 
Més informació

L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) ha presentat el Decàleg de protecció de dades, amb motiu de la celebració del Dia Europeu de Protecció de Dades.

Podeu consultar a l'ATRI la nòmina del mes de gener 
Dimarts dia 19 de gener va entrar en vigor la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (LOMLOE). Enllaç al BOE

Oferta formativa XTEC. Calendari d'inscripció del 8 al 19 de gener de 2021
Instruccions per les jornades de portes obertes
Més informació a la nostra web de salut laboral

Podeu consultar a l'ATRI la nòmina del mes de desembre

Dates per a la preinscripció del curs 2021 - 2022 (10/12/20)
Inscripció al curs de formació específic per a professorat interí novell. Edició 2020-2021: del 30 de novembre a l’11 de desembre
Enllaç al web del Departament

Nota informativa amb relació a una incidència tècnica produïda en el pagament de la nòmina del mes de novembre

Podeu consultar a l'ATRI la nòmina del mes de novembre
Orientacions sobre ventilació en els centres educatius en el marc de la Covid 19

Orientacions per incrementar l’aprenentatge híbrid

El Departament d'Educació publica un comunicat sobre les noves mesures sanitàries - 29/10/20. Accés a Portal de centre

Podeu consultar a l'ATRI la nòmina del mes d'octubre
Disponible el qüestionari de certificació del Mòdul 7. Acompanyament emocional.
Amb motiu de la incorporació de nou personal als centres educatius, els qüestionaris per a l’acreditació de tots els mòduls formatius estaran disponibles fins el 31 de desembre. Les acreditacions es faran un cop acabat aquest període.
Podeu trobar el qüestionari i l'accés a tots els materials formatius dins l'espai Estem preparats del web Escola Segura
Més informació a la nostra web de salut

El Departament d'Educació anuncia a la sala de premsa mesures per flexibilitzar les pràctiques de l'alumnat d'FP a les empreses
A partir del 28 de setembre de 2020, durant els períodes lectius del curs, els nomenaments telemàtics ordinaris es duen a terme els dilluns, dimecresdivendres de cada setmana.
Consulteu la franja horària de connexió a l'apartat "Dies d'adjudicació i franja horària" dels webs dels serveis territorials corresponents.
Aclariments per a la gestió de casos covid-19 als centres educatius (22/09/20)
Més informació a la nostra web de salut
Pla de formació vinculat a la COVID-19 per a l'inici de curs escolar-Portal de centre  S'han publicat els mòduls 3 i 4 de la Formació vinculada a la covid-19 per a centres educatius de Catalunya. Es tracta de dos mòduls sobre prevenció de riscos laborals: un és per als equips directius dels centres i l’altre, per al personal docent, PAS i PAE.
Enllaç al material del mòdul 3  Enllaç al material del mòdul 4Enllaç al web del Departament d'Educació
S'ha tornat a posar a disposició de totes les persones que han realitzat la formació del Mòdul 1 del Pla formatiu vinculat a la covid-19, el qüestionari de preguntes que permet certificar aquesta formació fins el dia 23 de setembre
Més informació a la nostra web de salut

Podeu consultar a l'ATRI la nòmina del mes de setembre

Oferta formativa XTEC. Calendari d'inscripció del 14 al 27 de setembre de 2020

Pla d'educació digital de Catalunya 2020-2023: Formació, orientacions i materials

Obertura del qüestionari de certificació del Mòdul 1 de formació
S'ha tornat a posar a disposició de totes les persones que han realitzat la formació del Mòdul1 del Pla formatiu vinculat a la Covid-19, el qüestionari de preguntes que permet certificar aquesta formació fins el dia 23 de setembre a les 23:59 h. Enllaç a Portal de centre
A partir del 10 de setembre s’habilita l’aplicació Traçacovid per donar suport als centres educatius en el marc del Protocol de casos Covid-19 als centres educatius.(10/09/20).
Els directors i directores són les persones encarregades d'introduir els possibles casos del seu centre a l'aplicació, i també d'especificar l'estat del centre (obert o confinat), amb la finalitat de facilitar la gestió i la presa de decisions.
Més informació a la nostra web de salut i a Portal de Centre

Reducció de jornada a majors de 55 anys
La sol·licitud s'ha de lliurar al centre, no més tard del 14 de setembre del curs per al qual es sol·licita (data actualitzada el 07/07/20 a Portal de Centre)

Tota la informació

Informació a Portal de centre sobre l’avaluació de la matèria de batxillerat d’Estada a l’Empresa (08/09/20)
Es recomana que en acabar la primera avaluació del segon curs de batxillerat de l’actual curs 2020-2021, tots els alumnes que havien de cursar l’Estada a l’Empresa a primer de batxillerat el curs 2019-2020, tinguin qualificació d’aquesta matèria.
Pla de formació vinculat a la COVID-19 per a l'inici de curs escolar. A partir del proper dilluns dia 7 de setembre, s'engega el Pla formatiu vinculat a la COVID-19 per a l'inici de curs escolar, com a recurs per atendre les necessitats de formació dels equips dels centres educatius en relació a la pandèmia.  S'ha d'accedir a Portal de centre amb identificador GICAR hi trobareu les Activitats formatives COVID-19 per als centres educatius
-
Per problemes tècnics no es pot accedir al Portal del Centre (07/09/20). Per accedir al webinar Mesures COVID-19 en centres educatius dirigiu-vos al següent enllaç: https://youtu.be/5g_ivW2d-lQ
Número de visites avui: 4