Professorat interí

Assemblea telemàtica: Estabilització del personal interí
Dimarts 24 a les 18h. Sala: https://ja.cat/JNvzh
DOGC: RESOLUCIÓ EDU/1453/2022, de 12 de maig, per la qual es modifica la Resolució EDU/819/2022, de 21 de març, per la qual es dicten les instruccions sobre l'adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d'1 de setembre de 2022 per al personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres i serveis educatius públics dependents del Departament d'Educació.
09/05/2022 Mesa general de negociació de l’empleat públic de l’administració de la Generalitat (MEPAG)
Acord amb Funció Pública
En quina situació es troba l'estabilització del personal interí?
Sol·licituds de no disponibilitat per al curs 2022-2023
Adjudicacions de destinacions provisionals 2022: Xerrades informatives
Més informació
Resolució de 21 d’abril de 2022, de la directora general deProfessorat i Personal de Centres Públics, per la quals'estableixen les bases per a l'actualització i modificació de lesdades de les persones que integren la borsa de treball depersonal interí docent per al curs 2022-2023
Adjudicacions de destinacions provisionals. Presentació de sol·licituds per al personal interí: del 22 d'abril al 2 de maig de 2022
Accés a l'aplicació / Més informació
Proper termini per modificar les dades que consten a la borsa de treball de personal docent: del 22 d’abril al 2 de maig de 2022.
Accés a l'aplicació / Més informació.
Publicat el número d'ordre provisonal de la borsa de treball 2022-2023. Termini per presentar reclamacions: del 22 d'abril al 2 de maig de 2022, ambdós inclosos
BOE: Real Decreto 270/2022, de 12 de abril, por el que se modifica el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se regula el régimen transitorio de ingreso a que se refiere la disposición transitoria decimoséptima de la citada ley, aprobado por Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero
Reunió sobre l’estabilització amb Funció Pública
Podeu consultar les llistes actualitzades de la borsa arrel del darrer canvi de dades, a l'apartat:  Persones amb feina i sense de tots els serveis territorials
Adjudicacions de destinacions provisionals. Presentació de sol·licituds pel personal de carrera i en pràctiques: del 29 de març al 7 d'abril . Més informació
RESUM DE MESA DE NEGOCIACIÓ DEL MINISTERI D’EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL DE 5 D’ABRIL DE 2022-04-05
Mesa sobre PTFP i estabilització del professorat interí.
El darrer dia de nomenaments telemàtics abans de les vacances de Setmana Santa serà el dilluns dia 4 d'abril. Després de Setmana Santa es realitzaran nomenaments telemàtics el dimarts 19 d'abril i el divendres 22 d'abril.
Mesa Sectorial de Negociació del Ministeri d'Educació i Formació Professional
DOGC: RESOLUCIÓ EDU/819/2022, de 21 de març, per la qual es dicten les instruccions sobre l'adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d'1 de setembre de 2022 per al personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres i serveis educatius públics dependents del Departament d'Educació.
Obert el període per a la consulta i modificació de les dades de la borsa fins al 28 de març de 2022.  Accés a l'aplicatiu / Més informació
BOE: Orden EFP/126/2022, de 18 de febrero, por la que, a propuesta del Departamento de Educación de la Comunidad Autónoma de Cataluña, se nombran funcionarias de carrera de los Cuerpos de Maestros y Profesores de Enseñanza Secundaria, a las seleccionadas en los procedimientos selectivos convocados por Resolución ENS/2742/2017, de 21 de noviembre.
BOE: Orden EFP/127/2022, de 21 de febrero, por la que, a propuesta del Departamento de Educación de la Comunidad Autónoma de Cataluña, se nombra personal funcionario de carrera de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional y Maestros, a los seleccionados en las pruebas selectivas de ingreso y acceso a la función pública docente y para la adquisición de nuevas especialidades convocadas por Resolución EDU/1/2019, de 2 de enero.
En quina situació es troba l'estabilització del personal interí?
Full 427 USTEC·STEs (IAC): Objectiu 8%
Els dimarts es realitzaran nomenaments telemàtics de selecció de candidats per part de les direccions dels centres. Consulteu la franja horària de connexió al web de Departament. Més informació
USTEC-STEs (IAC) interposa un recurs contra l'oferta pública d'ocupació de l'acord GOV/207/2021, de 21 de desembre
DOGC: RESOLUCIÓ EDU/218/2022, de 4 de febrer, d'acceptació de la renúncia d'una persona en el concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i per a l'adquisició de noves especialitats, convocat per la Resolució EDU/1/2019, de 2 de gener.
DOGC: RESOLUCIÓ EDU/219/2022, de 4 de febrer, de modificació de la Resolució EDU/1181/2021, de 20 d'abril, modificada per la Resolució EDU/3285/2021, de 3 de novembre, per la qual es fan públiques les llistes de persones aspirants que han estat seleccionades en el concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i per a l'adquisició de noves especialitats, convocat per la Resolució EDU/17/2020, de 13 de gener, i del seu nomenament com a funcionàries en pràctiques.
Nova obertura d'inscripció a la borsa: publicada al DOGC la RESOLUCIÓ EDU/2194/2021, de 12 de juliol, per la qual s'obre convocatòria de concurs públic de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent. Presentació de sol·licituds: del 16 de juliol de 2021 i fins al 15 de febrer de 2022. Més informació
DOGC: RESOLUCIÓ EDU/195/2022, de 2 de febrer, per la qual es modifica l'annex 1 de la Resolució EDU/1496/2021,de 17 de maig, per la qual es dicten les instruccions sobre l'adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d'1 de setembre de 2021 per al personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres i serveis educatius públics dependents del Departament d'Educació.
Aquesta segona setmana de febrer hi haurà nomenaments els dies 7, 8, 9 i 11 (cada dia menys dijous)
Podeu consultar les llistes de la borsa actualitzades arrel del darrer canvi de dades, a l'apartat:  Persones amb feina i sense de tots els serveis territorials
Dades de les substitucions i de la situació covid als centres educatius
Gràfiques i observacions del 2.2.2022
Gràfiques i observacions de l'1.2.2022
Gràfiques i observacions del 31.1.2022
Obert el període per a la consulta i modificació de les dades de la borsa fins al 31 de gener de 2022Accés a l'aplicatiu / Més informació
Gràfiques i observacions del 28.1.2022
Gràfiques i observacions del 27.1.2022
Gràfiques i observacions del 26.1.2022
Gràfiques i observacions del 25.1.2022
La setmana del 24 de gener hi haurà nomenaments telemàtics cada dia de dilluns a divendres
Assemblees telemàtiques
Propera assemblea el 16 de febrer a les 17.30h
Gràfiques i observacions del dia 24.1.2022
Assemblees telemàtiques: Oposicions 22-24
Gràfiques i observacions del dia 21.1.2022
En aquest enllaç podeu consultar les adjudicacions dels darrers nomenaments telemàtics i els nomenaments que no s'han cobert
Gràfiques i observacions del dia 19.1.2022
Gràfiques i observacions del dia 20.1.2021
Número de visites avui: 32